Формула Бізнес Розвитку
Про нас Архівна діяльність Упаковка Обладнання Нормативні документи Контакты
     
Обробка документів
Номенклатура та опис справ
Палітурка документів
Знищення документів
Картонаж
Зберігання документів
Електронний архів

 

Експертиза цінності документів
Полягає у визначенні їх цінності з метою встановлення строків зберігання документів і відбору їх на зберігання.
В результаті експертизи цінності виділяють наступні групидокументів:

 • Документи постійного зберігання (документи, що відображають основні напрямки діяльності організації: накази, штатні розклади, річні фінансові звіти, баланси, т. д.);
 • Документи тривалого зберігання (більше 10 років), необхідні для довідкового та практичного використання;
 • Документи особового складу (75 років; це накази про прийом на роботу, переведення на іншу посаду, звільнення, сумісництво працівників, особові рахунки нарахування заробітної плати робітникам і службовцям і т.д.);
 • Документи тимчасового терміну зберігання, що підлягають знищення у зв'язку із закінченням строків їх зберігання (1-5 років).

Архівна обробка документів.
Полягає у класифікації та упорядкуванні документів. Даний процес спрямований на оптимізацію пошуку необхідної документації; підготовку документів, в яких закінчився термін зберігання, на знищення; систематизацію документації  для подальшої передачі в архів, тощо.
«Формула Бізнес Розвитку» надає наступний перелік послуг з архівування документації:

 • Упорядкування документів відповідно до законодавства;
 • Відбір документів, в яких закінчився термін необхідного зберігання, для знищення;
 • Підготовка і оформлення описів, актів та іншої документації для експертної комісії Державного архіву.
 • Палітурка документів;
 • Оформлення справ постійного терміну зберігання та з особового складу (75 років зберігання);

Обробка особових справ.
Обробка особових справ і документів постійного (тривалого) терміну зберігання включає:

 • Складання заголовків справ, нумерація аркушів у справах, вклеювання титульних і засвідчувальних написів, оформлення обкладинок справ;
 • Формування та оформлення Опису справ з особового складу та описи справ постійного (тривалого) терміну зберігання;
 • Узгодження описів справ з особового складу та описів справ постійного (тривалого) терміну зберігання;
 • При ліквідації підприємства - обробка та передача документів до відповідних архівні підрозділів.

 

 

презентація >>