Формула Бізнес Розвитку

Про нас

Архівна діяльність

Упаковка

Нормативні документи

Обладнання

Контакти

 

Перелік видів документів, пов’язаних із забезпеченням соціального захисту громадян, що мають надходити до  архівних установ у разі ліквідації підприємств, установ, організацій, які не належать до джерел формування Національного архівного фонду. (Наказ Міністерства юстиції України 14.03.2013  № 430/5)
- Перелік типових документів, що створюються під час  діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів. (Наказ Міністерства юстиції України 12.04.2012 № 578/5)
- Перелік типових документів, що утворюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших підприємств, установ та організацій, із зазначенням строків зберігання документів. (Наказ Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України від „20” липня 1998 року N 41 „Про затвердження Переліку типових документів”).
- Правила роботи архівних підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій. (Наказ Державного комітету архівів України від 16 березня 2001 року N 16 Про затвердження Правил роботи архівних підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій).
- Закон України Про національний архівний фонд та архівні установи N 3814-XII від 24 грудня 1993 року.

- Положення про умови зберігання архівних документів (Наказ Державного комітету архівів України „Про затвердження Положення про умови зберігання архівних документів” N 6 від 15 січня 2003 року).

- Порядок здійснення контролю за дотриманням строків зберігання архівних документів, вимог щодо умов їх зберігання, порядку ведення їх обліку, а також доступу до документів Національного архівного фонду архівними установами, заснованими фізичними та/або юридичними особами приватного права. (Наказ Державного комітету архівів України „Про затвердження Порядку здійснення контролю за дотриманням строків зберігання архівних документів, вимог щодо умов їх зберігання, порядку ведення їх обліку, а також доступу до документів Національного архівного фонду архівними установами, заснованими фізичними та/або юридичними особами приватного права” N 113 від 30 липня 2007 року).

- Основні правила роботи державних архівів України. Кодекс етики архівістів.(Рішення колегії Державного комітету архівів України „Про Основні правила роботи державних архівів України” від 03 лютого 2004 року).
- Положення про Центральну експертно-перевірну комісію Державного комітету архівів України. (Наказ Державного комітету архівів України „Про затвердження Положення про Центральну експертно-перевірну комісію Державного комітету архівів України” N 181 від 17 грудня 2007 року).