Формула Бізнес Розвитку

Про нас

Архівна діяльність

Упаковка

Обладнання

Нормативні документи

Контакты

Обробка документів
Номенклатура та опис справ
Палітурка документів
Знищення документів
Картонаж
Зберігання документів
Електронний архів

 

 

Номенклатура справ - систематизований перелік найменувань справ, які утворюються у діловодстві підприємства і є основою для складання описів справ постійного і тривалого (понад 10 років) зберігання і основним   обліковим документом у діловодстві.
Номенклатура справ необхідна для:

 • швидкого пошуку документів за їх видами;
 • розподілу виконаних документів по справах;
 • встановлення термінів зберігання;
 • створення довідкової картотеки виконаних документів.

Зведена номенклатура справ підлягає погодженню з відповідним державним архівом або органом вищого рівня один раз на п'ять років або невідкладно у разі істотних змін у формі власності, структурі, функціях, характері роботи установи, тощо.
Порядок розробки та затвердження номенклатури справ регулюється статтею 3 Наказу № 16 від 16.03.2001 року "Про затвердження Правил роботи архівних підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій".

 

Складання опису справ.
Опис справ - це архівний довідник, що представляє собою систематизований перелік заголовків справ і призначений для розкриття складу й утримання справ, закріплення їхньої систематизації усередині фонду й обліку справ. Опис справ складається після оформлення справ.
Опис документів, переданих на зберігання в архів являє собою сукупність розділів. В описовій статті міститься інформація про кожну справу, що включає в себе перелік таких регламентованих елементів:

 • номер;
 • індекс;
 • заголовок, що відповідає заголовку справи;
 • дату;
 • кількість сторінок;
 • період зберігання;
 • примітки.

Для документів, відправлених на постійне зберігання, строк знаходження в архіві не вказується.

 

 
 

презентація >>